Tjänster

Tjänster inom ytbehandling och korrosionsskydd

Vårgårda Kromverk är specialister på ytbehandling och korrosionsskydd.

Och det kan löna sig med ytbehandling. Bara i Sverige uppgår kostnaden för korrosion till nästan 100 miljarder kronor per år(2004). Genom att ytbehandla produkten/detaljen skapas ett korrosionsskydd vilket innebär att korrosionen fördröjs och livslängden ökar. Ytbehandlingen kan även förbättra produktens egenskaper vad gäller t ex elektrisk ledningsförmåga eller hårdhet. Men den kan också användas i dekorativt syfte för att öka produktens attraktionskraft. Oavsett vilket skäl som väger tyngst kan du med fördel vända dig till oss.

Processer vi erbjuder är bland annat zink-nickel, zink-järn och elförzinkning på stål med efterföljande blå, gul, svart eller transparent passivering. Passiveringarna kan dessutom kombineras med sealer/topcoat för att tillgodose flera behov. Vi erbjuder ytbehandling av såväl häng- som trumgods, från 3 mm upp till 3,0 × 1,4 × 0,3 meter och max 150 kg per detalj.

brickor