Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy

I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden, som gäller vår verksamhet och genomsyrar hela vårt företag. Hänsyn till miljön ingår som en naturlig del i VKV AB tjänster och åtaganden. VKV AB ska idag, såväl som i framtiden tillfredsställa och överträffa de miljökrav som kunder och samhälle ställer.

VKV AB arbetar med kemisk och elektrolytisk ytbehandling och använder för verksamheten många olika kemikalier, energi och vatten.

Vårgårda Kromverk skall minimera miljöeffekterna av verksamheten genom att:

 • alltid sträva efter att använda så miljövänliga produkter, samt rena processavloppsvatt-net från de restkemikalier och metaller som teknik, kvalitet, utrustning och ekonomi tillåter.
 • klara och minst uppfylla gällande miljölagar, krav och direktiv från myndigheter.
 • hushålla med råvaror och undvika spill.
 • minimera användandet av energi och vatten.
 • miljöarbetet ständigt förbättras med utgångspunkt från våra fastställda miljömål.
 • involvera anställda i miljöarbetet genom att:
       – Fortlöpande utbildning.
       – Medarbetarna är medvetna om miljölagar, miljöpåverkande rutiner och tillgängliga resurser.
       – Medarbetare är medvetna om att de har ett miljöansvar, och därmed utför sitt arbete med miljö i fokus och kommer med miljöförslag.
 • öppet redovisa miljöfakta till medarbetare och samhälle.
 • ställer samma krav på leverantörer och samarbetspartners som på oss själva

Anders Mattsson
VD
2021-05-19

Vår Kvalitetspolicy

Klicka här!

iso9001