Vår Miljöpolicy

AB Vårgårda Kromverk arbetar med kemisk och elektrolytisk ytbehandling och använder för verksamheten många olika kemikalier, samt mycket energi och vatten.

På Vårgårda Kromverk arbetar vi för en god och hållbar miljö genom att,

  • Minimera vår miljöpåverkan, bland annat genom att beakta miljöhänsyn vid inköp och val av leverantörer.
  • Klara och minst uppfylla gällande miljölagar, krav och direktiv från myndigheter, samt andra bindande krav.
  • Ställa samma krav på leverantörer och samarbetspartners som på oss själva.
  • Hushålla med resurser, detta innefattar bland annat kemikalier, vatten och energi.
  • Begränsa föroreningar.
  • Öppet redovisa vår miljöpåverkan.

Samtliga anställda ska vara väl införstådda och känna ansvar för vår miljöpolicy. Och samtliga anställda ska verka för att miljön ständigt förbättras. Detta ska säkerställas genom fortlöpande utbildning, för att medarbetarna ska vara medvetna om miljölagar, miljöpåverkande rutiner och tillgängliga resurser.

Anders Mattsson
VD
2018-06-13

Vår Kvalitetspolicy

Klicka här!

iso9001