Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy

AB Vårgårda Kromverk tillhandahåller ytbehandlingstjänster, som omfattar elektrolytisk och kemisk ytbehandling med tillhörande mervärdestjänster. Vi tillhandahåller lösningar för att tillgodo se våra kunders krav och behov som är tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga. Vi uppfyller högt ställda krav på ytbehandling, och är godkända som leverantörer till flertalet olika industrier.

Vårt främsta mål är dock att leva upp till våra kunders krav, förväntningar och behov genom att leverera ytbehandlingar och mervärdestjänster som lever upp till dessa.

Vårgårda kromverk har som mål att varje leverans sker:

  • Inom överenskommen tid
  • Med beställ ytbehandling
  • Med förväntad kvalitet.

Samtliga anställda på Vårgårda Kromverk ska vara införstådda med vår kvalitetspolicy och de ska verka aktivt för att kvaliteten ständigt förbättras.

För att ständigt kunna förbättras ska vi:

  • Följa upp kundnöjdheten
  • Ha en utvecklingsplan
  • Hålla oss aktuella med ISO 9001:2015
  • Vara lyhörda för kundens önskemål
  • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

Uppföljning av kvaliteten ska ske kontinuerligt och resultatet av detta ska leda till ett utvecklande och kvalitetshöjande informationsutbyte inom verksamheten.

Anders Mattsson
VD
2021-05-19

Vår Miljöpolicy

Klicka här!

iso9001