GDPR

GDPR, Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR, i kraft. Den är utformad för att skydda privat information, som exempelvis personuppgifter, och reglerar hur företag, myndigheter eller organisationer får samla in och lagra personuppgifter.

 

Vårgårda Kromverks rutiner i förhållande till GDPR

Enligt den nya dataskyddsförordningen får vi som företag samla in och använda vissa uppgifter om våra kunder utan att först få kundens medgivande. Detta gäller bland annat kontaktuppgifter och leveransadress, eller sådana uppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet med kunden. Vi jobbar dock endast mot andra företag, det vill säga juridiska personer, vilka inte omfattas av den nya förordningen. Vi är medvetna om att de kontaktpersoner som finns på ett företag och de kontaktuppgifter som finns till dessa är personuppgifter, men som vi tidigare nämnt är det tillåtet att hantera dessa personuppgifter för att vi ska kunna leva upp till det avtal som vi ingått med våra kunder, allt detta enligt GDPR.

För mer information kring hur vi hanterar kontaktuppgifter är ni välkomna att kontakta oss med era frågor och funderingar.

Denna information har hämtats från Bolagsverkets hemsida, klicka här.