Under fredagen 21 september kommer vår godsmottagning att vara stängd, detta på grund av att vi under denna dag kommer att asfaltera gården utanför. Detta medför att vi varken kan motta eller leverera gods.

Tack för visad hänsyn.