Sedan september 2017 har vi tagit bort allt 6-värt krom ur våra processer.