I dagarna har Katja Nylén börjat sin anställning hos oss. Katja är utbildad civilingenjör med kemiinriktning och kommer att arbeta med miljö och tillståndsfrågor samt kvalitétsrelaterade frågor. Hon kommer även att ansvara för vårt labb där vi genomför analyser av processbad.

Vi önskar Katja välkommen till Vårgårda Kromverk.