Under hösten gick Elmia Subcontractor  i Jönköping fanns vi på plats för att marknadsföra våra erbjudanden och tjänster. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för  den tillverkande industrins underleverantörer och deras kunder – en riktig specialistmässa för produktutveckling och inköp. 2013 samlades över 1200 utställare från cirka 30 länder och antalet besökare uppgick till drygt 15 000. Uppskattningsvis grundläggs här varje år affärer för närmare 18 miljarder!