Elförzinkning
- Alkalisk zink/Surzink

Vi erbjuder elförzinkning genom två metoder, alkalisk zink och surzink.

Surzink är en dekorativ ytbehandling som ger blanka skikt.  Processen är lämplig att använda på applikationer i låg/medelkorrosiva miljöer. Vi erbjuder surzink i hängline.

Alkalisk zink ger något bättre korrosionsskydd och används i medelkorrosiva miljöer. Processen ger jämna skikt med god metallfördelning. Vi erbjuder alkalisk zink i häng och trumline.

Kontakta oss så berättar vi mer om elförzinkning och våra olika metoder.